Informasjon om Holentek Multisensor BH1750/BMP280 rev.1

Sensor er bygget på ESP32 plattformen og leverer data til loggingserver som en del av hovedprosjektet Energisparing i Næringsbygg som utføres av fire sisteårsstudenter i Elkraft deltid (ELK20DK) på Fagskolen i Agder.

BH1750/BMP280 sensor rapporterer tre verdier, temperatur, trykk og lysnivå i rom, samt diagnosedata. Sensoren inneholder ingen muligheter for personovervåking. Det er viktig for bruk av data at sensor står urørt, da selv små forflytninger av sensoren kan gi uriktige data. Dette gjelder også strømuttak.

Kontaktinformasjon til gruppen:
Mads Holen
Prosjektleder for Gruppe 9
Tlf. 986 41 537
Epost: mads@holentek.no